Inwestycje dotyczące bioasekuracji, w tym wykonanie ogrodzenia chlewni i zakup urządzeń służących bioasekuracji.

Nabór wniosków: od 16 sierpnia 2023 do 15 września 2023

Beneficjent: rolnik, prowadzący chów lub hodowlę świń

Maksymalne wsparcie: 100 000 zł

Intensywność pomocy: do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji lub do 80% ustalonych stawek

Kryteria dostępu:
– minimum 50 sztuk świń w stadzie
– limit liczby świń w stadzie nie obowiązuje w przypadku chowu lub hodowli ras rodzimych: puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra (ochrona zasobów genetycznych lub świń czystych ras – rejestr programów hodowlanych
MRiRW)
– realizacja inwestycji jest uzasadniona wielkością produkcji prowadzonej w gospodarstwie, adekwatna do panujących w nim warunków gospodarowania oraz racjonalna pod względem kosztów.

Potrzebujesz doradztwa w sprawie wniosku ?