60.000 zł dotacji na silosy

W terminie od dnia 5 czerwca 2023 r. do dnia 5 lipca 2023 r. rolnicy mogą składać wnioski o dotację na silosy do magazynowania produktów rolnych  ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej KPO (Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności).

Jako kancelaria doradcza oferujemy pomoc w procesie uzyskania i rozliczenia dotacji, a na dowód naszej skuteczności przedkładamy uzsykane pozytywne decyzje z ARiMR: https://dotacje-prow.pl/nasze-sukcesy/

O dotację na silos może ubiegać się rolnik spełniający warunki:

 1. jest osobą pełnoletnią;
 2. przyznano mu płatności bezpośrednie na rok 2022
 3. posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w odniesieniu do działki ewidencyjnej/działek ewidencyjnych na której/których będzie zamontowany silos/silosy
 4. ma nadany numer identyfikacyjny producenta (nr EP)

Dotacje można przeznaczyć na:

 1. zakupem nowego silosu;
 2. zakupem nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosu, w tym:
  1. wentylatorów lub odpylających wentylatorów ssących z adapterem,
  2. czujników, sond i czytników pomiaru poziomu zasypu silosu, temperatury lub wilgotności,
  3. przenośników kubełkowych i wieży do tych przenośników z drabiną, pomostami i kotwami, przenośników ślimakowych (z koszem zasypowym albo bez kosza), przenośników zgarniakowych (redlerów), przenośników pneumatycznych (dmuchawy),
  4. podpór przenośników, o których mowa w lit. c,
  5. podajników łopatkowych lub łańcuchowych,
  6. rękawów rozładowczych,
  7. koszy przejęciowych,
  8. nagrzewnic elektrycznych,
  9. kanałów napowietrzających,
  10. rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór,
  11. drabin (wejściowych, wewnętrznych, dachowych),
  12. zasuwy wysypowej,
  13. workowników,
  14. oprogramowania,
  15. innych urządzeń lub wyposażenia, o ile wnioskodawca wykaże, że ich zakup i montaż są niezbędne do funkcjonowania silosu i są jego integralną częścią;

3.  montażem i transportem silosu wraz z wyposażeniem stanowiącym jego integralną część, w wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów zakupu silosu, jego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część tego wyposażenia- przekazała agencja

Dotacja na silosy jest w formie refundacji kosztów:

 1. do 60% kosztów – w przypadku młodego rolnika;
 2. do 50% kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Pomoc jest udzielana do wysokości limitu, który wynosi:

 1. 60 000 zł – w przypadku młodego rolnika;
 2. 50 000 zł – w przypadku pozostałych wnioskodawców.